حساب کاربری من

Login

Register

A password will be sent to your email address.

اطلاعات شخصی شما برای پردازش سفارش شما استفاده می‌شود، و پشتیبانی از تجربه شما در این وبسایت، و برای اهداف دیگری که در privacy policy توضیح داده شده است.

  Araseeb Sepahan Company has more than 40 years of experience and knowledge about the worldwide needs of fresh and organic fruits. Thus it is our mission to make Premium Persian Dates oder-able and accessible from ever corner of the world..

  ADDRESS

  Isfahan, Dashtestan St., Mozhdeh dead end, No. 2, second floor

  PHONE

  989021155309+

  EMAIL

  info@araseeb.com

  Cart